«سعید حبیبی» به عنوان مدیر جدید روابط عمومی باشگاه فرهنگی و ورزشی تراکتور آذربایجان انتخاب شد.

به گزارش آیرال خبر، «سعید حبیبی» با حفظ سمت مدیر روابط عمومی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی، به این سمت منصوب شده است.

حبیبی سابقه فعالیت خبری در حوزه صنعت و اقتصاد خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز تبریز را نیز در کارنامه خود داشته و دانش آموخته رشته علوم ارتباطات اجتماعی است.

عضویت چند دوره ای در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی از دیگر سوابق کاری حبیبی در عرصه فعالیت های رسانه ای است.

بر اساس این گزارش، «وحید خوش زرع» نیز به عنوان مدیر رسانه باشگاه تراکتور انتخاب شد.

خوش زرع نیز در روزنامه ایران نمایندگی آذربایجان شرقی و روزنامه های محلی سابقه فعالیت دارد و پیش از این نیز به عنوان مسئول روابط عمومی هتل گسترش تبریز فعالیت می کرد.