در جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان تبریز برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، موضوعاتی به تصویب رسید.

به گزارش آیرال خبر، از روز یکشنبه (۲۵ اسفند) تا اطلاع ثانوی خدمات حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس‌ها و مترو تعطیل و همچنین ورود تاکسی‌های مسافربری به محدوده هسته مرکزی شهر (بازار) ممنوع خواهد بود.

جهت محدود کردن حضور کارکنان در محیط اداری، مدیران می‌تواند از بحث تنظیم شیفت کاری و دورکاری استفاده کنند.

همچنین بحث ضدعفونی و گندزدایی فضاهای تجاری، خدماتی و خیابان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

به نقل از فرمانداری شهرستان تبریز، ضدعفونی فرودگاه و راه آهن و تست مسافرین در این مراکز به صورت مستمر انجام خواهد شد و همچنین کنترل جدی در مبادی ورودی و خروجی شهر تبریز ادامه خواهد داشت.