یادداشت پری ناز اسبلی

(اسبجی )ما عدالت خواهان مستضعف بر قول حق تعالی یقین داریم و می دانیم که راه خدا و مستضعف و عدالت خواه یکی هست و وعده خدا در نصرت مستضعفین تحقق پیدا خواهد کرد.
و نفس کشیدیم در این جمع ما را استضعاف کردند.
کلامها را در سینه حبس کردیم افکارمان را به استضاف کشاندند.
بیعت کردیم و بیعتمان را به استضعاف کشیدند و چه کسانی بود به استضعاف کشنندگان همان هایی که ندای هل من ناصراینصرنی امام را به استضعاف کشاندند.
همان هایی که افکار خود و قلم خودرا به زر وزور فروختند و مستضعفان عدالت خواه را به استضعاف کشاندند.
با تکرار بدون تفکر حق امام را به استضعاف کشاندند.
حق امام تببین بیانات بود وهست کی امام فرموده بود به استضعاف بکشید بیعت کننده با عدالت را؟
اری وعدالت چیست و عدالت خواه کیست
عدالت همان پیرمرد جیرفتی بود که در کپک زندگی میکرد و نان وآب میخورد؟ عدالت ان پیرمرد ی بود که با دستان پینه بسته شب شرمنده خانواده شد.
عدالت خواه کیست؟ در کدام مرام و مسلک عدالت خواه را به استضعاف میکشنداری در مرام اموی و امویان اول قومی بودند که عدالت خواه به استضعاف کشیدند. و بیعت کنندگان با عدالت خواه را به استضعاف کشیدند.

به زنجیر کشیدند و وادار به سکوت
iبدانند که انتظارمنتظران مهدی انتظار استقرار عدالت هست.
واستضعاف کشاندند بیعت را نداستندکسی که با اسلام دین خدا وبا ماموریت ومسوولیت الهی بیعت کند با خدا بیعت کرده است.
با تمام وجود بر سر بیعت خودبا اسلام وانقلاب و ارمان های امام و تبیین کنندگان راه امام خواهیم ایستاد ونتیجه این ایستادگی تحقق وعده الهی و حکومت مستضعفین و حاکمیت دینی خواهد بود.
بیعت مارا به استضعاف کشاندندو ندانستند پاداش آن کسی که در راه خدا با بیعت الهی حرکت میکنند پایداری میکنندعزت است، سرافرازی است، آزادگی است، بزرگواری
است.

آری این چنین بود که ندانسته بیعت ما را به استضعاف کشاندند وباز نداستند اگر ما سرباز امام زمانیم باید خود را برای مبارزه با ظلم و بیعذالتی است .

یادداشت

سیاسی 95/3/29

پریناز اسبلی

کدیادداشت 110796

انتهای پیام /

photo_2016-12-13_21-26-18

 

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.