:یادداشت مدیرمسوول پایگاه خبری آیرال
خبرومدیر مسوول نشریه سراسری تبریز بیدار

پری نازاسبلی (اسبچی )

انا حزب الله

حزب الله راانحصاری نکنیم!!!!

حزب الله باید حقیقت مدار باشد نه جناح مدارو خط مدار

حزب الله بایدنرم خو باشد که اگرنباشد نه
تنها مخالفان جذب نمیشوند بلکه موافقان دفع میشوند.
متأسفانه مفهوم حزب‌الله در این سال‌های
اخیر تغییر کرده است و در این سال‌ها حزب
اللهی را بیشتر با شمایل تندروها می‌شناسندو
عده ای که منتسب به حزبی ایجاد شده!!!

در حالی که ابداع کننده این حزب امام خمینی تعریف متفاوتی از آن داشت.
: مارکس عنصر اصلی تفکر خود را
«کارگران» می‌داند، لنین «کشاورزان» را
محور اصلی خود معرفی می‌کند اما رهبر
کبیر انقلاب همه مردم ایران، چه زن و چه
مرد، کوچک و بزرگ را عضو اصلی این جریان
فکری می‌داند. این جریان را به یک طیف و یک
گروه خلاصه نمی‌کند.
حزب الله فرا میهنی و فرا دینی فرا جناحی هست.

یک حزب الله در صورت بیرونی خلاصه
نمی‌شود و از ظاهر کسی نمی‌توان تشخیص
داد که حزب الهی هست یا نه؛ یک حزب الهی
جانش را در راه خدا می‌دهد و برای رشد
دیگران خود را فدا می‌کند. بر اساس این
تعریف هر کسی در هر جایی در برابر ظلم مقاومت کند حزب الهی است.
بر اساس تعریف امام روح‌الله،حزب الله به
ایرانی‌ها و به مسلمانان خلاصه نمی‌شود و یک
دعوت جهانی است.
تا زمانی که ظلمی در جهان برقرار است،
عده‌ای در برابر آن قیام خواهند کرد و این
افراد؛ اعضای حزب‌الله هستند.

وظیفه ی حزب اللهی:

اول، نقش الگويي: يك حزب اللهی نمونه
يعني يك الگوي اخلاقي و رفتاري، يك انسان ارزشي، يك مسلمان و مؤمن واقعي.
دوم. تبعیت وحمایت از حق: حزب اللهی
واقعی باید دنباله رو حق باشد وگرایش به
افرادی خاص او را از این مهم باز ندارد. مدار
باید حق وحقیقت باشد ؛ نه گروه ، جناح وخط .

سوم. اندیشه و تعقل : رویه یک حزب
اللهی در تمام جریانات ورخدادهای اطرافش
باید بر اساس تعقل ، تفکر وتصمیم گیری
عاقلانه باشد ؛ نه تقلید کور کورانه.
چهارم.نرم خویی وسعه صدر: یک حزب
اللهی واقعی باید به پیروی از رسول خدا
وائمه اطهارعلیهم السلام مظهر نرم خویی
وسعه صدر باشد تا بتواند با صرف صبر
وتحمل، در جذب هرچه بیشتر دیگران ؛ حتی
مخالفان ، موفق عمل کند.همانطور که خداوند
تبارک وتعالی به رسولش می فرماید: فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك( آل‏عمران : 159)
در غیر این صورت نه تنها مخالفان جذب
نمیشوند ؛ بلکه موافقان هم دفع شده وپراکنده
می گردند.
پنجم. عشق و اطاعت از رهبري: يكي از
ويژگي هاي يك حزب اللهی نمونه عشق او
نسبت به رهبر و مقتداي برحق است.
ششم. روحيه ايثار و فداكاري: حزب اللهی
يعني يك انسان هدفدار. هدفي كه فراتر از
اهداف مادي و زمين است.

هفتم .حضور در صحنه: يكي ازخصوصيات
حزب اللهی نمونه حضور در صحنه است او در
هر شرايطي كه احساس كند ارزشهای دینی
در خطر است، در صحنه حضور مؤثر دارد.واین حضور زن ومرد پیر جوان نمیشناسد.

هشتم. روحيه عدالت خواهي و ستم
ستيزي: يكي از ابعاد مهم كارحزب اللهی،عدالت خواهي و ظلم ستيزي در سطح جامعه است.

_نتیجه

مدار حزب الله حق وحقیقت هست نه خط
و جناح خاص حزب الله را انصاری و مهاجر
نکنیم که نزد خدا مهم ترین نقواست.

ا حزب الله

نحن حزب الله

فان حزب الله هم الغالبون

ان شالله

یادداشت 95/5/30

کدخبر110808

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.