ترافیک شهری

اجرای طرح محدودیت تردد زمانی و مکانی برای خودروهای باری باعث بهبود عبور و مرور در هسته مرکزی شهر و کاهش آلودگی هوا می شود.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار و سازمان حمل و نقل بار شهرداری تبریز، فاضل نادری مدیرعامل این سازمان با اعلام این مطلب گفت: تردد کلیه خودروهای باری فاقد مجوز در هسته مرکزی شهر که از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ به مدت چهارساعت و از ۱۷ تا ۲۰ به مدت سه ساعت ممنوع است.
وی افزود: اجرای این طرح باعث بهبود عبور و مرور در هسته مرکزی شهر و بخصوص کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
نادری با اشاره بر اهمیت اجرای این طرح در ساماندهی تردد ناوگان حمل و نقل بار در محدوده مرکزی شهر و کاهش آلودگی هوا، عنوان کرد: برای موفقیت در اجرای طرح محدودیت تردد زمانی و مکانی برای خودروهای باری، باید الزامات و بسترسازی های مناسب قبل ازعملیاتی شدن طرح انجام شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.