منطقه 3

آیرال خبر- با بهبود نسبی وضعیت جوی، عملیات عمرانی اصلاح هندسی انتهای خیابان ۱۵خرداد در زیرگذر خرمشهر و لکه گیری آسفالت محلات در حوزه شهرداری منطقه ۳ از سر گرفته شد.

به گزارش به آیرال خبر به نقل از  شهریار و شهرداری منطقه ۳ تبریز، نیروهای خدمات شهری این منطقه با استفاده از فرصت بهبود نسبی وضعیت جوی، عملیات آسفالت و لکه گیری در مسیرهای اصلی این حوزه را از سر گرفتند.

کارکنان اکیپ آسفالت کارگاه امانی و حوزه ناحیه ۱، آسفالت های تخریب شده و فرسوده این مسیرها را بعد از برش کاری، جمع آوری کرده و متعاقب آن با آسفالت لکه گیری کردند.

لکه گیری با هدف بهسازی و ارتقاء کیفی سطح معابر و رفع چاله ها و فرسودگی ها برای تسهیل حرکتی وسایل نقلیه، روان سازی عبور و مرور شهری در کوی و معابر و خیابان های سطح حوزه شهرداری منطقه ۳، توسط اکیپ های آسفالت کارگاه امانی و اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام می شود.


همچنین در تداوم اصلاح هندسی انتهای خیابان ۱۵ خرداد در زیرگذر خرمشهر، نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه، چندین عملیات عمرانی را بطور همزمان اجرا می کنند.

نیروهای معاونت فنی و عمرانی بعد از اتمام احداث دیواره سنگی برای مناسب سازی سطح انتهای خیابان ۱۵ خرداد برای ایجاد رمپ راست گرد به میدان فاطمیه از زیرگذر خرمشهر، با حجم ۱۰۰ مترمکعب ماکادام ریزی کردند.

همچنین در طول مسیر زیرگذر به طرف میدان فاطمیه نیز بعد از اجرای جدول گذاری حاشیه مسیر پیاده رو، مسیر پیاده رو را در عرض ۲ متر و به طول ۱۵۰ متر با قطعات بتنی کف چینی کردند.


کارکنان معاونت فنی و عمرانی منطقه در عملیات دیگری روی جداول هدایت آب های سطحی را نیز به طول ۲۵۰ متر با دال های بتنی بطول ۹۰ سانتی متر و به عرض ۶۳ و به ضخامت ۱۵ سانتی متر برای افزایش عرض پیاده رو و برای افزایش زیبایی مسیر، پوشاندند.

عملیات اصلاح هندسی در انتهای خیابان ۱۵ خرداد در تقاطع زیرگذر خرمشهر کمربندی میانی، آخرین قطعه کمربندی میانی است که با جدیت از سوی معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز در حال اجرا می باشد تا بعد از اتمام احداث در این نقطه، کمربندی میانی به طور کامل زیر ترافیک ضلع جنوبی شهر تبریز رفته تا از بار ترافیکی این ناحیه از شهر به اندازه قابل توجهی بکاهد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.