مدبر.jpg

آیرال خبر- مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز لزوم استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه فضای سبز در شهر را امری ضروری دانست.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، مدبر یکی از چالش های توسعه فضای سبز را افزایش قیمت ها و محدود بودن منابع خواند و اظهار داشت:‌ بحث مطرح در حوزه فضای سبز محدودیت منابع آبی است و تا زمانی که شرایط خشکسالی وجود دارد مشکل آب داریم اما با تدابیر اتخاذ شده در این خصوص امیدواریم در کوتاه و میان مدت کاشت گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی راهکاری برای توسعه باشد.

 وی با اشاره به لزوم جانمایی زمین برای توسعه عرصه های سبز گفت: افزایش قیمت ها،‌ تامین تجهیزات مورد نیاز و… در حوزه توسعه فضای سبز مشکل ساز است که با محدودیت منابع تنها راهکار برون رفت از این چالش استفاده از ظرفیت بخش هایی غیر از سازمان پارک ها و دولت است که بخشی از آن شامل نهادهای فرهنگی،‌ دانشگاهی،‌ نظامی و… است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در راستای استفاده از توان خیرین در توسعه فضای سبز بسیار مهم است افزود:‌ ما در توسعه مراکز آموزشی و فرهنگی از توان خیرین به خوبی استفاده کردیم و باید در حوزه فضای سبز نیز در شهر تبریز که محل حضور علما و عناصر فرهنگی و فرهیخته هست در استفاده از ظرفیت خیرین استفاده شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.