پروژه آیسان

آیرال خبر- با حضور شهردار منطقه ۸ تبریز، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، مدیر پایگاه بازار جهانی(به عنوان نماینده اداره کل میراث فرهنگی)، نماینده دفتر فنی استانداری و نماینده سرمایه گذار پروژه آیسان، مشکلات پروژه آیسان تبریز بررسی شد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، دومین جلسه بررسی پروژه آیسان، با حضور شهردار منطقه ۸ تبریز، معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، مدیر پایگاه بازار جهانی(به عنوان نماینده اداره کل میراث فرهنگی)، نماینده دفتر فنی استانداری و نماینده سرمایه گذار پروژه آیسان در دفتر شهردار منطقه ۸ تبریز برگزار شد.

جلسه فوق در راستای جلسات قبلی که در دفتر فنی استانداری پیرامون پروژه آیسان تشکیل یافته و در این جلسه مسئولین ذیربط دیدگاه های خود را از زوایای مختلف در خصوص موضوعات آیسان بیان کردند.

عزتی معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، ضمن توجه به مصوبات قبلی و طی شدن روند بررسی مجوزهای قانونی برای اجرای پروژه مذکور، اهمیت پروژه مذکور و حجم عظیم سرمایه گذاری در این پروژه را مطرح کرده و راهکارهای حل مشکلات پروژه را بیان کرد.

در این راستا نماینده میراث فرهنگی نیز بر لزوم رفع موانع اجرائی پروژه و ضرورت رعایت حریم بازار تاکید داشت.

نماینده سرمایه گذار پروژه آیسان نیز در ادامه به روند قانونی اجرای پروژه آیسان، تاکید کرد.

در پایان این جلسه پس از مطرح شدن دیدگاه های مختلف از سوی مسئولین ذیربط بررسی بیشتر موضوع به جلسات بعدی موکول شد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.