محمد حسین زاده - مدیرکل درآمد

آیرالل خبر- مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز از تغییر مبنای محاسبات نرخ جریمه تاخیر درمراجعه پایانکار کار خبر داد.

به گزارش آیرال خبر، محمد حسین زاده در گفتگو با شهریار گفت: شهرداری تبریز در راستای اجرای طرح های تشویقی رفتار شهروندی و تسریع در اتمام ساخت و ساز های شهری مبنای محاسبات در نرخ جرایم را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۹۸ در انتظار تایید فرمانداری تبریز است افزود: در این تعرفه شهرداری تبریز با توجه به رکود ساخت و سازها و کاهش درآمد مردم پیشنهاد های تشویقی خود را به صحن شورا برد و از این مرجع رای موافق گرفت.

حسین زاده همچنین با تاکید بر موافقت دیوان محاسبات مبنی بر کاهش نرخ جرایم دیرکرد در اخذ پایان کار، اظهار داشت: تسریع در اتمام ساخت و سازها مزایایی دیگر هم دارد و می توان با این مصوبه و مشارکت شهروندان، تعداد کارگاه های ساختمانی غیر فعال که چهره شهر را برای گردشگران مخدوش می کنند کاهش داد.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: با آغاز اجرای تعرفه عوارض محلی از سال آینده، ماده ۶ این تعرفه با محوریت طرح تشویقی و هدفمند شدن رفتار شهروندی در ساخت و سازها دست خوش تغییر می شود.

حسین زاده خاطرنشان کرد: قبل از این مصوبه در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه تمدید و تجدید  جهت اخذ هرگونه گواهی مراجعه می کرد به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به عنوان عوارض تاخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر می شد.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز ادامه داد: مبدا احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه اصلاحیه تمدیدها و تجدیدهای صادر شده بود در صورتی که تاخیر کمتر از یک ماه  بود محاسبه عوارض به صورت روزانه انجام می شد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.