رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي از اجراي طرح “ياوران توليد” به منظور افزايش کمي و کيفي توليد محصولات کشاورزي در استان خبر داد.

توسط modireit