وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شیوع دوباره ویروس کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد.

توسط modireit