رتبه استان آذربایجان شرقی در زمینه کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال پیش از آن ۲۳ رده کاهش یافت.

توسط تحریریه