سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: بالگرد اورژانس جهت نجات پسر ۱۶ ساله عازم مراغه شد.

توسط تحریریه