مجموعه ورزشی و ساختمان خانه تکواندو شهرستان بستان آباد افتتاح شد.

توسط modireit