انفجار مخزن یک دستگاه خودرو پیکان وانت در جایگاه سوختگیری گاز طبیعی در دوزدوزان حادثه‌ساز شد.

توسط modireit