ایستگاه اقلیم‌شناسی تمام خودکار آذرشهر در راستای توسعه و تکمیل شبکه ایستگاه‌های هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.

توسط تحریریه