میکائیلی معاون عمرانی فرماندار مرند گفت: طی سال گذشته تعداد ۱۰ هزار واحد مسکونی در روستا‌های شهرستان مرند بازسازی شد اما ۱۵ هزار واحد دیگر نیاز به بازسازی کامل دارند.

توسط تحریریه