برخورد شدید خودروی تیبا و پراید با یکدیگر در محور سرچم اردبیل یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

توسط modireit