رئیس شورای هیئات مذهبی تبریز گفت: مراسم عزاداری خیابانی تعدادی از افراد در سنگفرش تبریز و برخی محلات تبریز بدون مجوز و خودسرانه بود.

توسط تحریریه