مردم متدین آذربایجان شرقی در نخستین شب از لیالی برفیض قدر، با معبود خود راز و نیاز کردند.

توسط modireit