نخستین بار در استان کارگاه دانش افزایی برای مقابله با کرونا در باشگاه‌های ورزشی مراغه برگزار شد.

توسط تحریریه