استاندار آذربایجان شرقی گفت: متأسفانه ۱۰ درصد از جمعیت استان حاشیه‌نشین هستند و فراوانی برخی از جرایم مانند مشاجره، خشونت‌های کلامی و رفتاری و کودک‌همسری در استان بالاست و شاهد برخی از آسیب‌های نوظهور هستیم که باید برای حل تمام این مسائل تدبیر شود.

توسط تحریریه