اولویت های رسانه ای و جریان سازی در خصوص کرونا در کارگروه اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی ستاد کرونای آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

توسط modireit