در مراسمی سپاه ناحیه امامت تبریز از زحمات بی دریغ مدافعان سلامت و کادردرمان بیمارستان محلاتی تبریز تجلیل و قدردانی کرد.

توسط تحریریه