مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: برای آبرسانی به شهرک فاطمیه مراغه یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

توسط تحریریه