در تداوم عملیات بهسازی معابر در شهرداری منطقه ۶ تبریز، عملیات زیرسازی کوی دهقان محله شنب غازان انجام شد.

توسط تحریریه