کمک‌های مومنانه به آسیب دیدگان ناشی از شیوع ویروس کرونا در مناطق مختلف آذربایجان شرقی همچنان ادامه دارد.

توسط modireit