در قالب طرح همای رحمت یک هزار و ۶۰۰ بسته غذایی توسط داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر در بین نیازمندان شناسایی شده کمیته امداد، بهزیستی و مؤسسات خیریه اهر توزیع شد.

توسط تحریریه