جانشین فرمانده لشکر عملیاتی ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان گفت: این لشکر تعداد ۱۰ هزار بسته غذایی را در مناطق محروم و کم برخوردار شهر تبریز توزیع کرد.

توسط تحریریه