۴۵۰ بسته معیشتی دربین خانواده‌های آسیب دیده کرونا درشهرستان مرند توزیع شد.

توسط تحریریه