بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد و پیام نور شهرستان مرند ۶۰۰ بسته معیشتی را بین خانواده‌های آسیب دیده از کرونا توزیع کرد.

توسط تحریریه