رییس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه تشکیل شرکت‌های توسعه صادرات لازمه توسعه تجارت خارجی است گفت: برای برون رفت از صادرات سنتی تشکیل شرکت‌هایی با ماهیت توسعه صادرات لازم و ضروری است.

توسط تحریریه