بیش از نیمی از فیلمهای پلاستیکی تولیدی شرکتی در آذربایجان شرقی که در صنعت بسته بندی کاربرد دارد به خارج از کشور صادر می شود.

توسط modireit