مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند از تولید و برداشت دو هزار تن محصول گیلاس تا این لحظه از سال جاری از باغات میوه این شهرستان خبر داد.

توسط تحریریه