شهردار قره آغاج شهرستان چاراویماق بر اثر سانحه برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

توسط modireit