ساعاتی قبل ضایعات موجود در محوطه برج‌های دوقلوی شهریار در تبریز طعمه حریق شد.

توسط تحریریه