در دومین شب از لیالی قدر و شب شهادت امیر مومنان حضرت علی(ع) صدای الغوث الغوث در مساجد آذربایجان شرقی طنین انداز شد.

توسط تحریریه