رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اهر گفت:در راستای مبارزه با کرونا بیش از ۲۱۸ میلیون تومان خدمات متنوع برای نیازمندان تحت پوشش خود ارائه کرده ایم.

توسط تحریریه