اتصال ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به شهرک، ولی امر با اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح، ترافیک موجود در مسیر‌های گردشگری منطقه را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد.

توسط تحریریه