رئيس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت : تحلیلهای آماری حاکی از روند کاهشی شیوع کرونا در آذربايجان شرقی است.

توسط modireit