رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تحلیل‌های آماری حاکی از روند کاهشی شیوع کرونا در آذربایجان شرقی است.

توسط تحریریه