سازمان هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان شرقی و غربی سطح نارنجی هشدار اعلام کرد.

توسط تحریریه