رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور اظهار کرد: با توجه به تغییر روند بازاریابی و تبلیغات در دوران پسا کرونا، لازم است با تثبیت مالکیت معنوی آثار هنری عکاسان در فضای مجازی از ظرفیت این بستر برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری بهره‌مند شد.

توسط تحریریه