معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی و سایر فعالیت‌های مرتبط در حوزه دریاچه ارومیه باید سازمان عمرانی دریاچه ارومیه ایجاد شود.

توسط تحریریه