رئیس ستاد زکات شهرستان بستان آباد گفت: در سال ۹۸ در شهرستان بستان آباد ۵۱۸ میلیون تومان زکات جمع آوری شده است.

توسط تحریریه