برخی از هم استانی ها مشکلات منطقه خود را برای خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان شرقی ارسال کرده اند.

توسط modireit