جشنواره هنری مردمی همه با هم علیه کرونا با معرفی برگزیدگان در آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد.

توسط تحریریه