مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت:ضد عفونی همه ورزشگاه‌ها بر عهده تیم‌های میزبان است.

توسط تحریریه