نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت افزایش بصیرت و آگاهی اساتید شبکه تربیتی بسیج استان تاکید کرد.

توسط تحریریه