فرمانده انتظامی مراغه از دستگیری قاچاقچی مسافرنما در این شهرستان خبر داد.

توسط تحریریه